LIVSMEDELSKYLA

Livsmedelsbutiker har ett stort behov av kyla och ventilation. Vi hjälper Er med kyl- och frysdiskar, frukt- och grönsaksavdelningar och även klimatet i butiken.

Vi hjälper Er att serva befintlig utrustning och/eller när Ni vill ändra och byta till ny kundanpassad utrustning.

Vi har stor erfarenhet av större ombyggnader och nybyggnationer hos olika livsmedelshandlare.

Ett väletablerat kylserviceföretag sedan 1998

Vi gör det mesta inom kyla. Bland annat livsmedel-, industri- och komfortkyla.

Vi gör det mesta inom kyla. Bland annat livsmedel-, industri- och komfortkyla.

Vi gör det mesta inom kyla. Bland annat livsmedel-, industri- och komfortkyla.

FÖRETAGET