Välj sida / undersida
DSCN129830XW_3-4 face 016-Logo

Livsmedelskyla

Livsmedelsbutiker har ett stort behov av kyla och ventilation. Vi hjälper Er med kyl- och frysdiskar, frukt- och grönsaksavdelningar och även klimatet i butiken.

Vi hjälper Er att serva befintlig utrustning och/eller när Ni vill ändra och byta till ny kundanpassad utrustning.

Vi har stor erfarenhet av större ombyggnader och nybyggnationer hos olika livsmedelshandlare.

Vi har gjort större ombyggnader på ex CityGross och ICA samt servar bl a Nettobutikerna i Kronoberg.