Välj sida / undersida
30XW_3-4 face 016-LogoDSCN1298

Projekt hos Svenska Skogsplantor i Lagan

2017-10-24

Klicka på länken för mer info

Höstens stora projekt har varit hos Lagans fröstation.
I Lagan jobbar man med fröproduktion till skogsnäringen.
Det går till så att i hela landet samlas tall- och grankottar in för transport till Lagan.
Väl på plats värms kottarna upp i stora ugnar som gör att skalet öppnar sig och man skakar kottarna så fröerna trillar ur.
Man tar tillvara på fröerna och säljer dem vidare till plantskolor för vidareförädling. I plantskolorna, odlas gran och tallplantor fram som sedan används när man sätter ny skog.
En tredjedel av anläggningens produktion går till intern platskola för framställning av plantor och två tredjedelar sälj direkt till den öppna marknaden.

Kyltechs uppdrag i Lagan har varit att hjälpa kunden med ett av sina miljömål, att utveckla och investera i kylteknisk utrustning som har en bättre miljöpåverkan.
Vi har därför skrotat en gammal anläggning som har drivits med köldmediumet R404A.
Detta är ett köldmedium som på grund av sin höga påverkan på global uppvärmnings potential och ozonuttunningseffekt blir förbjuden att fylla på i anläggningar från och med 2020 enligt den nya f-gas förordningen.
Läs mer om den i länken här på sidan.

Valet på den nya anläggningen blev en Co2 anläggning från Advansor.