Välj sida / undersida
DSCN129830XW_3-4 face 016-Logo

Nya Pär Lagerkvists skola

2016-08-12

Klicka på länken för mer info.

Ute i Räppe vid nya planerade bostadsområdet Bredvik bygger Vöfab en ny skola som ska ersätta gamla Bergundaskolan och täcka framtida behov på skol och förskoleplatser.
Nya Pär Lagerkvist skola kommer när den står klar våren 2017 att rymma 1000 elever.
För att förse dessa elever kommer det byggas ett helt nytt tillagningskök med all kylteknisk utrustning det innebär och det har Kyltech fått i uppdrag att leverera, installera och driftsätta.