Välj sida / undersida
DSCN129830XW_3-4 face 016-Logo

Energimätning med Climacheck

2015-08-28

Klicka på länken för mer info.

På uppdrag av ett fastighetsbolag i Skåne åkte vi ner för att mäta upp och optimera in värmepumpar som levererar uppvärmning och tappvarmvatten till 4500 m2 stora lokaler.

Vill du ha en effektmätning på din anläggning?
Kontakta oss på 0470-27000